Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Zařízení pro spotřebu plynu spalováním

 • spotřebiče plynů s výkonem pod 50 kW
 • spotřebiče plynů ( kotle, motory, turbíny, VZT jednotky, teplovzdušné agregáty, infrazářiče a průmyslové pece ) s výkonem 50 kW a vyšším

Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynu

 • kompresní stanice, médium: technické plyny a vzduch s přetlakem nad 1,0 MPa
 • regulační stanice, médium: zemní plyn, propan, butan a jejich směsi, kyslík, dusík, oxid uhličitý, vodík, vzduch s přetlakem nad 1,0 MPa

Zařízení pro rozvod plynu

 • průmyslové plynovody, médium: plynná paliva
 • domovní plynovody, médium: propan, butan a jejich směsi, zemní plyn
 • NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu, médium: zemní plyn
 • rozvody technických plynů, médium: kyslík, dusík, vodík, oxid uhličitý, chlór, chlorovodík, čpavek, acetylen,argon, řízená atmosféra, fluorovodík, medicinální plyny

Zařízení pro skladování a přepravu plynu

 • zásobníky a plynojemy

Zařízení pro výrobu a úpravu plynu

 • médium: kyslík, acetylén, řízená atmosféra

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

Nahoru
 • tlakové stanice plynů, médium: propan, butan a jejich směsi, kyslík, dusík, vodík, oxid uhličitý, argon, čpavek, acetylén

Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynu

 • odpařovací stanice, médium: kyslík, dusík, oxid uhličitý, argon, chlór, metylchlorid

Vodoinstalatérství, topenářství, vzduchotechnika

 • komplexní dodávky a rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic
 • teplovzdušné vytápění objektů včetně rozvodů vzduchotechniky
 • výstavba topných rozvodů bezkanálovou technologií
 • výstavba a vyregulování otopných soustav
 • etážové a podlahové vytápění budov
 • rozvody pitné vody, ohřev a rozvod TUV

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • stavby na klíč
 • rekonstrukce a opravy objektů
 • zakládání staveb a stavby základů pod technologická zařízení
 • zateplování a opravy fasád
 • sádrokartonové konstrukce, podhledy THERMEX
 • sanace vlhkých zdí systémy sanačních omítek a nátěrů
 • demoliční a výkopové práce včetně likvidace odpadů
 • veškeré stavební práce související s energetickými stavbami

Projektová činnost ve výstavbě

 • dokumentace pro zadání stavby
 • Nahoru
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • realizační projektová dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • energetické studie
 • návrh řešení systému získávání, dopravy a využití tepelné energie v souladu s energetickým auditem a požadavky zadavatele, včetně výběru nejvhodnějších technologických zařízení
 • stanovení nákladů na pořízení a provozování stavby, stanovení ekonomických efektů stavby, zejména návratnosti vložených investic
 • výpočty tepelných ztrát
 • hydraulické vyregulování otopných soustav
 • rozptylové a hlukové studie
 • požární zprávy

Zámečnictví

 • výroba a montáž ocelových konstrukcí
 • výroba a montáž netlakových zásobníků a nádrží
 • výroba a montáž parních rozdělovačů
 • výroba a montáž kombinovaných rozdělovačů a sběračů

Servis, kontrolní a revizní činnost

 • servis automatických tlakových plynových, olejových a kombinovaných hořáků Dreizler, Weishaupt a Ray bez omezení výkonu
 • servis nízkotlakých stacionárních atmosférických kotlů
 • servis systémů BoSB ERAB
 • autorizované měření emisí
 • provádění odborných prohlídek kotelen
 • provádění revizí a kontrol plynových zařízení
 • přezkušování obsluhy plynových zařízení
 • zkoušky topičů nízkotlakých kotlů
 • vypracování místních provozních řádů a revizních knih plynových zařízení
 • Nahoru
 • provádění revizí a zkoušek středotlakých kotlů a tlakových nádob stabilních
 • vypracování pasportů kotlů a tlakových nádob
Created by UpFront
Copyright 2004 Enersis, s.r.o.