ARZ - ARZ SUPER: EVROPSKÝ PATENT

Technologie ARZ a ARZ Super
1: spalovací vzduch , 2: topný plyn, 3: dvířka kotle, 4: prstenec hořáku , 5: plochy stěn, 6: spalovací trubice
7: první stupeň spalování, 8: recirkulace spalin, 9: druhý stupeň spalování, 10: plamen hořáku, 11: spalovací komora, 12: vstřikovač (jen u ARZ Super)

ARZ NOx < 80 mg/kWh             ARZ Super NOx < 60 mg/kWh

vykona horaku ARZ
Tyto grafy platí pro NT kotle a třítahové kotle topené zemním plynem a zatížením ohniště < 1 MW/m3.

Popis systému ARZ / ARZ Super:

Recirkulace spalin je integrovaná do hlavy hořáku.
1. stupeň spalování:
Spalovací vzduch se mísí v torusovém víru s radiálně proudícím vytápěcím plynem a plamen se dělí na řídkou a hustou zónu.
2. stupeň spalování:
Úplné rozvinutí plamene. Radiální plochy stěn vytváří recirkulaci spalin ve spalovacé komoře.
Jen ARZ Super:
Rozšířené stupňovité spalování se vstřikovači (12)

Výsledek:

"Chladnější" plamen hořáku se zbytkovými hodnotami NOx < 80 mg/kWh. (ARZ Super < 60 mg/kWh)
Hygienicky dokonalé spalování plynu se zanedbatelnými stopami po oxidu uhelnatém a uhlovodících.

ARZ a ARZ Super spalují zemní plyn prakticky bez škodlivin!


MARATHON M... ARZ OXYGENkompaktní motor s regulací otáček a frekvenčním měničem, regulací O2 a elektronickým propojením v krytu hořáku

Schema technologie
 • Spalování zemního plynu s extrémně nízkým obsahem škodlivin a velmi nízkými hodnotami NOx a CO
 • Pohon s plynulou regulací otáček a s úsporou elektrické energie
 • Rovnoměrné samooptimalizační spalování na základě regulace spalovacího vzduchu - možnost 5% úspory paliva
 • Propojení kabely od výrobce
 • Elektromagnetické emise nepředstavují problém
 • Řešení šetřící náklady a prostor
 • Rychlé uvedení do provozu

Hořáky Marathon oxygen jako první nabízejí kompaktní stavební formu

 • motoru s integrovaným frekvenčním měničem
 • elektronickým systémem propojení - regulací
 • s optimalizovanou regulací zbytkového O2 ve spalinách ve výkonech do 15 MW


KONTROLA HLUČNOSTI
Patent firmy Dreizler 19509616


Všechny hořáky dodáváme i s účinným protihlukovým krytem ve vlastním designu.
Kontrola hlučnosti bez problémů na zařízeních zákazníka.

Tlumení: 10, 15 a 25 dB (A)
Tam, kde je potřeba snížit hlučnost spalin, lze užít tlumiče, které se dají instalovat i dodatečně do všech přetlakových kouřovodů. Před montáží je potřebné osvědčení o funkčnosti spalovacího zařízení přepočtem podle DIN 4705. Tlumič funguje na základě principu absorbce, při které se zvukové vlny při proniknutí do minerálních vláken lámou a pohlcují, při čemž nevznikají rezonance.

Technické údaje:

 • materiály odolné proti kondenzátu, nerezavějící ocel 1.4436/1.4571
 • hodnoty 1,0 - 20 podle DIN EN 7235
 • definovaný objem tlumícího materiálu je lineárně rovnoměrný
 • hodnoty útlumu podle DIN EN 7235
 • povoleno Německým ústavem pro stavební techniku, číslo povolení Z-7.4-1603
 • rozměry: průměr 100 - 650 mm, délka 2000 - 3000 mm
 • přihlášeno k patentováníMAGMA
Plynový hořák s infračerveným vyzařováním

Jako jediný výrobce hořáků nabízíme kompaktní plynový hořák s infračerveným vyzařováním MAGMA podle DIN EN 676 s výkonem 10 - 5000 kW. MAGMA - plynový hořák s tlakovým ventilátorem má dlouhý trubkovitý tvar a je z tepelně vysoce odolného materiálu. Na povrchu hořáku vzniká teplota 700 - 900 stupňů Celsia. Hořák MAGMA se může používat jak ve vysokoteplotních a NT kotlích, tak i v ohřívačích vzduchu a různých zařízeních průmyslového rozsahu.

Ultranízké NOx:

Plynový hořák MAGMA s infračerveným spalováním na keramickém těle s vysokou tepelnou odolností a hodnotami NOx 10 - 35 mg/kWh (bez vzduchu - za sucha). Plynulá regulace výkonu. Jemné filtrování spalovacího vzduchu.


Vlastnosti plynového hořáku MAGMA

 • Až 35 % podíl sálání při přenosu tepla do kotle
 • Čirý průzračný plamen
 • Infračervené sálavé teplo zaručuje vyšší účinnost
 • Tichý start, spalování šetří kotel
 • Nehlučné rovnoměrné spalování
 • Extrémně nízké hodnoty CO a NOx
 • Téměř nulové koncentrace CxHy a jiných látek
 • Desetileté zkušenosti z trvalého provozu


MARATHON, ECONOMY 3S
Patent firmy Dreizler

Zařízení na úsporu elektrické energie 3S snižuje spotřebu elektřiny a skládá se z:

 • elektromotoru s přepínáním polarity
 • přídavných spínačů na válci motoru
 • vzduchové klapky
 • časového relé se zpožděným signálem přepínání na jiný počet otáček

Fungování 3S:

Modulovatelná regulační oblast Marathon - například 1:4 - se dělí na dvě oblasti a motor ventilátoru pracuje se dvěma různými počty otáček s možností přepínání pólů. Obě části se regulují modulačně.

Účinnost 3S:

Při nižším počtu otáček 1500 za minutu se hlučnost hořáku snižuje na třetinu, takže hořák není v kotelně skoro slyšet. Při nižším počtu otáček dosahuje příkon v porovnaní s vyššími otáčkami jen 1/4 hodnoty, což snižuje náklady na elektrickou energii až o 75%. Od výkonu hořáků 1 MW představuje doba amortizace jen několik měsíců.

Na obrázku 1 je roční topné období vytápěcího zařízení. V tomto případě představovalo topné období 275 dní v roce, ale přes 230 dní se vyžadoval jen 50 % výkon hořáku, takže energeticky úsporný a nehlučný dolní počet otáček se používal po většinu topného období. Na druhé straně byl vyšší počet otáček pro výkon hořáku do 100 % potřebný jen 45 dní.

Provozní chování hořáku s 3S je stejné jako u normálního provedení hořáků marathon, u kterých se všeobecně používá počet otáček 3000 za minutu.


Created by UpFront
Copyright 2004 Enersis, s.r.o.