Přiřazení hořáků Dreizler ke kotlům různých výrobcůKotle Dreizler

145 - 4330 kW
Profesionální technologický systém pro tepelné centrály pracující s extrémně nízkým obsahem škodlivin ve spalinách a šetřící elektrickou energii
Kotle Dreizler Patent firmy Deizler
Patent firmy Deizler Patent firmy Deizler

Kotel CALORAbloc U Marathon

V normálním provedení třítahový žárotrubný kotel

Hlavní rozměry kotlů
Nakres
1 hořák
1.2 průzor potrubí chladícího vzduchu
1.3 impulsní potrubí spalovací komory
4 přední dveře kotle
5.2 revizní otvor ( vodní strana, od U 1350 )
5.3 revizní otvor ( spalovací komora )
5.5 otvor pro kontrolu plamene
6 nosný rám
6.1 transportní oka
12.1 vypouštěcí ventil
38 plynová regulační řada vpravo nebo vlevo
38.1 pojistka požární ochrany
51 přístrojová skříňka

Vykony
Nahoru

Kotel CALORAbloc U MAGMA

Vykony
1) Malé transportní rozměry, když jsou hořák, přístrojová skříň, rozvaděč a armatury demontovány.
2) Rozměr B1 může být variantní podle druhu a provozního tlaku plynu.

Tepelná izolace kotle má vysokou izolační hodnotu a je 100 mm silná. Ztráta sáláním je zanedbatelná.
  • Vhodný pro otevřené i uzavřené systémy dle TRD 702, DIN 4751 díl 1 a 2
  • Max. pracovní teplota 120°C, standardní provozní tlak 6 a 10 bar ( vyšší tlak na vyžádání )

Nahoru
Palivo:
Všechny topné plyny podle EN 437. Zemní plyn + zkapalněný plyn
Zemní plyn “H”: Hu = 10,35 kWh/Nm3
Zemní plyn “L”: Hu = 8,83 kWh/Nm3

Rozsah dodávky:
GasUnit jako technický systém s třítahovým kotlem, s předmontovaným plynovým topeništěm, plynovou řadou a kompletně prodrátovaným hořákem s plynulou regulací šetrným k životnímu prostředí, se systémem Economy spořícím elektrickou energii a minimalizujícím škodliviny ve spalinách.

Alternativně:
CALORAbloc U-MARATHON...s recirkulací spalin pro NOx < 60 mg/kWh
CALORAbloc U-MAGMA...s recirkulací spalin pro NOx < 35 mg/kWh
Pro teplovodní kotle s provozní teplotou vody do 110°C a přetlakem 6 (10) bar.
CALORAbloc-U-GasUnit splňují harmonizované normy pro kotle a plynové hořáky, které kladou v evropském měřítku vysoké požadavky na hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí.
Nahoru

Kotle Buderus

Kotel Logano G215

Kotle Buderus Nahoru

Kotel Logano GE315

Kotle Buderus Nahoru

Kotel Logano GE515

Kotle Buderus Nahoru

Kotel Logano GE615

Kotle Buderus Nahoru

Kotel Logano SE625 Ecostream

Kotle Buderus Nahoru

Kotel Logano SE725 Ecostream

Kotle Buderus Nahoru

Kotel Logano SK625

Kotle Buderus Nahoru

Kotel Logano SK725

Kotle Buderus Nahoru

Kotel Logano S815

Kotle Buderus Nahoru


Kotle Loos

Kotel Unimat

Kotle Loos Nahoru

Kotel Unimat LN

Kotle Loos Nahoru


Created by UpFront
Copyright 2004 Enersis, s.r.o.