detail motoru

Další plynové motory

Deutz 1015
Deutz TBG 616
Deutz TBG 632

Plynový motor Deutz TBG 620

Výkony v rozsahu

 • 790 - 2000kW při 1500 ot/min

Charakteristické rysy

 • Moderní 8-,12-, 16- válcové V-motory
 • Turbodmychadlo a chlazení směsi
 • Samostatné (jednotlivé) hlavy válců se čtyřmi ventily
 • Centrálně uspořádané průmyslové zapalovací svíčky s intenzivním chlazením uložení svíček
 • Vysokonapěťové zapalovací zařízení řízené mikroprocesory
 • Pro každý válec jedna zapalovací cívka
 • Elektronické řízení a kontrola provozu agregátu pomocí TEM
 • Emise škodlivin řízené teplotou spalovacího prostoru
 • Chlazení směsi s jedním nebo dvěma okruhy podle požadavku výkonu

Užitek motoru

 • Spojení nejvýhodnějších investičních nákladů s nízkými náklady na provoz, maximální využití primární energie zajišťuje nízkou energetickou spotřebu, dlouhé intervaly údržby a jednoduchý servis zaručují další úspory
 • Efektivní přeměna energie s vynikající účinností
 • Chlazení směsi umožňuje vysoký výkon i u plynů s nízkými metanovými čísly
 • Spolehlivá regulace a kontrola s vysokým bezpečnostním standardem zajišťuje optimální spalování a maximální ochranu motoru
 • Všechny regulační, servisní, řídící i kontrolní funkce jsou snadné pro obsluhu

Technická data 50 Hz

NOx < 500 mg/Nm3 1)

Zemní plyn
Vykon motoru - zemni plyn Vykon motoru - zemni plyn Vykon motoru - zemni plyn Vykon motoru - zemni plyn Vykon motoru - zemni plyn

Technická data 50 Hz

NOx < 500 mg/m3

kalový plyn ( 65% CH4 /35% CO2 )
skládkový plyn ( 50% CH4 /27% CO2, zbytek N2 )
Vykon motoru - zemni plyn Vykon motoru - zemni plyn Vykon motoru - zemni plyn Vykon motoru - zemni plyn

Rozměry 50 Hz

Rozmery motoru - zemni plyn

Hladina hluku 50 Hz

Údaje platí při použití zemního plynu, měřeno jako hladina akustického tlaku.
Hlucnost motoru - zemni plyn
1) Emise ve spalinách za oxidačním katalyzátorem
NOx < 0,50 g NO2/mn3 v suchých spalinách při 5% O2
CO< 0,65 g CO/mn3 v suchých spalinách při 5% O2
NMHC < 0,15 g NMHC/mn3
2) Výkon motoru a množství spalovacího vzduchu podle ISO 3046/1
3) Množství přiváděného vzduchu při Δ T = 15 K včetně spalovacího vzduchu
4) Při 50 Hz, U = 6,3 kV, cos φ = 1
5) Při 40 °C na vstupu vody
6) Při toleranci + 5%
7) Hodnota Kvs je charakteristickou hodnotou pro tlakovou ztrátu v chladícím systému ( proteklé množství při tlakové ztrátě 1 bar )
8) Vstup / výstup
9) Včetně potrubí a výměníku tepla
10) Při plném zatížení ( ±20%)

Údaje v tomto slouží pouze pro informaci a nepředstavují závazné hodnoty. Rozhodující jsou údaje v nabídce.
Created by UpFront
Copyright 2004 Enersis, s.r.o.